O stronie

Na stronie znajdują się fotografie zabytków zwiedzonych głównie w latach 1999-2006.

Obejmują swym zasięgiem głównie Niemcy i Polskę, częściowo Francję oraz Egipt.

Zapraszam do zwiedzania.

 
Dodanych zabytków – 490

Zabytki w Polsce – 251

 

Zabytki w Niemczech – 214

 

Zabytki we Francji – 24

 

Zabytki w Egipcie – 1

Regiony we Francji:

Regiony w Egipcie: