Pałac w Przełazach

Zwiedzone: 4 lipca 2010

Obiekt zabytkowy

nr rej.: 3224 z 8.12.1986

Pałac w Przełazach
lipiec 2010

Położenie:

Pałac w Przełazach – 
(niem. Seeläsgen), 

w północnej części wsi, nad jeziorem Niesłysz

, w powiecie 
świebodzińskim, 
w województwie lubuskim, 
w Polsce.

Opis:

Od XIII wieku jezioro Niesłysz, dzięki nadaniom Henryka Brodatego, było w posiadaniu klasztoru cysterskiego w Trzebnicy, wchodząc w skład tzw. klucza dóbr świebodzińskich. Tutejszy majątek przez wieki pozostawał w rękach różnych właścicieli. Ich listę otwiera junkier von Horne, następnie, w XVII wieku są to m.in. dowódca cesarskich wojsk Franz von Kniegge i baron Dankelman. W wieku XVIII włada tu ród von Kalckreuth, a następnie Erazm von Schenkendorff, zaś pod koniec wieku Fryderyk von Rabenau. XIX wiek ponownie przyniósł częste zmiany własnościowe, które były wynikiem wprowadzanych reform i zmian w niemieckim rolnictwie. W roku 1906 majątek przejmuje zaliczany do najwyższej arystokracji europejskiej, frankoński ród hrabiów i książąt Castell, o sięgającej XI wieku genezie. Pierwszym, pochodzącym z tego rodu właścicielem Przełaz oraz pobliskich wsi, był Wolfgang Fryderyk hrabia zu Castell-Rüdenhausen, członek rycerskiego zakonu joannitów. W wyniku jego małżeństwa z Aleksandrą von Faber w 1897 roku wyłoniła się istniejąca do dziś w Europie gałąź Faber–Castell. Rezydujący w Przełazach jako spadkobierca fortuny Wulf Dether Wolfgang Ernst Otto Paul Carl hrabia zu Castell–Rüdenhausen był kapitanem lotnictwa cywilnego Lufthansy. Podczas II wojny światowej w pałacu mieściła się szkoła SS.

Neorenesansowy pałac wzniesiony został w 4. ćw. XIX wieku. Jego obecna forma jest wynikiem licznych przebudów, dokonanych w latach 1889, 1910 i 1923 oraz remontów i adaptacji przeprowadzonych w okresie powojennym. Murowana, podpiwniczona bryła pałacu złożona jest z trzykondygnacyjnego korpusu na planie prostokąta skierowanego osią podłużną na linii północ–południe i zlokalizowanego od północy skrzydła. Całość urozmaicają dwie wieże zwieńczone krenelażem. Wszystkie człony nakryto dachami płaskimi ukrywając je za wieńczącym elewacje krenelażem. Naroża w partii krenelażu zaakcentowano sterczynami. Trzykondygnacyjne, wieloosiowe, boniowane elewacje przeprute zostały na regularnie rozmieszczonych osiach prostokątnymi oknami, ujętymi profilowanymi obramieniami i załamanymi pod katem prostym nadokiennikami. Pod oknami drugiej kondygnacji poprowadzono profilowane gzymsy z fryzem o motywie trójliści. W parterze elewacji południowej i w ryzalicie elewacji ogrodowej (wschodniej) umieszczono duże, kwadratowe okna o dziewięciopolowym podziale. Ośmioosiowa, trzykondygnacyjna, niesymetrycznie zakomponowana fasada wzbogacona została silnie wysuniętym przed lico, kolumnowym, arkadowym gankiem o arkadach wykrojonych w kształcie łuku Tudorów, nad którym utworzono taras. W zryzalitowaną elewację wbudowano na drugiej od wschodu osi wysoką, czworoboczną, pięciokondygnacyjną wieżę, którą przepruto ostrołukowo zamkniętymi oknami o różnej wielkości i podziałach. Największe, przechodzące przez dwie kondygnacje, okno ozdobiono stolarką naśladującą gotycki maswerk. Elewacja ogrodowa skierowana w stronę jeziora poprzedzona została szerokim tarasem o identycznej jak skrzydła głębokości. Elewacje graniastej, ośmiobocznej wieży przepruto na wszystkich czterech kondygnacjach prostokątnymi oknami. Pod gzymsem wieńczącym umieszczono niewielkie okulusy. Główny ciąg komunikacyjny umieszczono w trakcie środkowym trzytraktowego wnętrza pałacu. Jedynymi zachowanymi elementami wystroju są zdobienia na sklepieniach kolumnowego holu i na sufitach korytarzy oraz stolarka okienna i drzwiowa z maswerkowymi nadświetlami. W dużej, reprezentacyjnej sali, zlokalizowanej w południowo–wschodnim narożniku korpusu, zachowało się obramienie kominka. Nad prowadzącymi do niej drzwiami, na elewacji ogrodowej przetrwał kartusz z herbem rodu Castell w formie biało–czerwonej szachownicy.

Obecnie obiekt jest siedzibą Ośrodka Rehabilitacyjno–Wypoczynkowego.

na podstawie

lwkz.pl

Opis powstał na podstawie:

Przełazy - Pałac
Zobacz

Galeria:

Inne zabytki w województwie lubuskim:

Komentarze:

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

ZACZEKAJ !

Jest jeszcze tyle do zobaczenia: