Close

Dwór w Gorzupi Dolnej

Tagi:

Zwiedzony: 15 kwietnia 2018

11° C Czyste niebo
Dwór w Gorzupi Dolnej

15 kwietnia 2018

Położenie:

Dwór w Gorzupi Dolnej (niem. Nieder Gorpe), w województwie lubuskim, w powiecie żagańskim, w gminie Żagań.

Dwór w Gorzupi Dolnej

15 kwietnia 2018

Opis:

Najstarsza wzmianka o wsi Gorzupia pochodzi z 1246 r. Kolejna, z 1353 r. , związana jest z ówczesnym księdzem, którego określono jako „Nicolaus plebanus de Gorup”.  Dwór został zbudowany prawdopodobnie w latach 1530-1540 na podwalinach wcześniej­szego założenia obronnego. W dokumentach z 1540 roku jako jego właściciela wymie­niono Melchiora (lub Siegmunda) von Berge. Obiekt został wzniesiony na planie dwóch przylegających do siebie prostokątów. Wymurowano go z kamienia i cegły na zaprawie wa­piennej.

Do czasu przebudowy dwór w Gorzupii Dolnej posiadał dwie kondygnacje. Prawdopodobnie kryty był dwu­dzielnymi dachami dwuspadowymi, a elewacje wieńczyły szczyty. Po przebudowie w XVII wieku, część zachodnia obiektu uzyskała barokowy wystrój i została przykryta dachem trzyspadowym. Przebudowa nie objęła wschodniej partii dworu. Świadczą o tym zachowa­ny w tej części obiektu pierwotny materiał budowlany i uskokowe ościeża. W XIX wieku założono tu park krajobrazowy, a od strony zachodniej i południowej zasypano fosę. Jesz­cze podczas II wojny światowej obiekt był użytkowany. Po roku 1945 popadł w ruinę.

Zachodnia partia budynku dzieliła się na dwa trakty, a wschodnia na trzy. Wejście główne znajdowało się po stronie południowej. Pozostałe otwory wejściowe były zlokalizowane od zachodu, północy i wschodu. Frontowy trakt części zachodniej dzielił się na pomieszcze­nia. Podział tylnego, północnego traktu, ze względu na stan zachowania obiektu jest nie­czytelny. Prostokątne otwory okienne dworu były obramowane gładką, wykonaną w tyn­ku opaską. Od wewnątrz otwory umieszczono w uskokowych ościeżach. W elewacji za­chodniej ocalał jednoosiowy fragment z otworem ujętym w relikt renesansowego porta­lu, wymontowanego prawdopodobnie w XIX wieku z fasady. W przyziemiu są widoczne fragmenty ceglanych sklepień. Piwnice znajdujące się pod wschodnią partią dworu są nie­dostępne.

Dwór w Gorzupii Dolnej do dziś pozostał ruiną. Ocalały jedynie mury obwodowe, czę­ściowo – do wysokości dwu kondygnacji. Wnętrze obiektu z widocznymi w przyziemiu re­liktami ścian międzytraktowych, przysypane gruzem, porastają drzewa i krzewy.

Galeria:

Inne zabytki w regionie , :

Dwór w Mirocinie Górnym

Dwór w Mirocinie Górnym

Barokowy dwór w Mirocinie Górnym wzniesiono pod koniec XVII wieku z inicjatywy ówczesnego właściciela Georga Gottharda von Dyherrn. Powstał prawdopodobnie...

Czytaj ...
Zamek w Otyniu

Zamek w Otyniu

Zamek w Otyniu powstał w formie gotyckiej prawdopodobnie na przełomie XIV i XV wieku. W wieku XVI dochodzi do pierwszej...

Czytaj ...
Dwór w Kamionce

Dwór w Kamionce

Dwór w Kamionce, który uważa się za najstarszą część zespołu, zbudowaną w drugiej połowie lub pod koniec XVII wieku prawdopodobnie...

Czytaj ...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email