Zamek w Leśnicy

Zwiedzony: 1 sierpnia 2003

Obiekt zabytkowy

nr rej.: 73 z 6.02.1962

Rate limit exceeded, please try again in few seconds.
Zamek w Leśnicy
sierpień 2003

Położenie:

Zamek w Leśnicy – 

(niem. Deutsch Lissa), 

w miejscowości Wrocław, w zachodniej części miasta zwanej Leśnicą, 

w powiecie 

wrocławskim, 

w województwie dolnośląskim, 

w Polsce.

Opis:

W miejscu gdzie stoi obecnie pałac w XII wieku istniał warowny gród obronny Piastów wrocławskich. W nim to umarł 7 grudnia 1201 roku książę Bolesław Wysoki zapisując wcześniej Leśnicę zakonowi cystersów z Lubiąża. Zakon nie otrzymał jednak zapisu. Syn Bolesława, Henryk brodaty zmienił testament ojca i na miejscu grodu wzniósł nowe, ale jeszcze drewniane zabudowania. Stanowił on stację pośrednią w podróżach księcia między Wrocławiem, a Legnicą. W 1335 księstwo wrocławskie, a wraz z nim Leśnica przeszło w posiadanie króla czeskiego Jana Luksemburczyka. On to w 1339 roku sprzedaje zamek wrocławskiemu mieszczaninowi Gysko de Reste.

Do końca wieku zamek wielokrotnie przechodził z rąk do rąk. W 1412 nowym właścicielem zamku został wrocławski patrycjusz Michael Banke. On to po uzyskaniu zgody króla rozpoczął budowę murowanego zamku. Posiadał on dwa budynki rozdzielone dziedzińcem i prawdopodobnie wieżę. Całość otaczała mokra fosa. Zniszczeniu uległ podczas najazdu powstańców husyckich w 1428 roku i ponownie w 1459 roku. W 1494 roku posiadłość kupiła mieszczańska rodzina von Hornig. Oni to dokonali przebudowy zamku w stylu renesansowym w latach 1520-50. W wyniku tego powstała rezydencja na planie kwadratu o boku 21 m. w narożnikach której umieszczono okrągłe wieże.

Kolejnej modernizacji dokonano w roku 1610 kiedy to ówczesny właściciel Heinrich von Hornig otoczył zamek ciągiem fortyfikacji bastionowych. Nie pomogło to jednak gdyż w czasie wojny trzydziestoletniej w 1633 roku zamek został zniszczony. W roku 1651 zamek wszedł w posiadanie Horatius von Forno i w rękach tego rodu pozostał do 1733 roku. Wtedy to zamek zakupił zakon Rycerzy Krzyżowych z Czerwoną Gwiazdą p.w. św. Macieja. Krzyżowcy dokonali kolejnej przebudowy zamku w latach 1735–40 na barokowy pałac pod kierunkiem arch. Christopha Hacknera. Połączono wówczas oba skrzydła nakrywając całość dachem mansardowym a wieżyczki w narożach otrzymały efektowne hełmy. W latach 1756–57 powstało skrzydło zachodnie. W latach 1835–36 dokonano zmiany wystroju wnętrz, a w roku 1935 na jednym z Pieter powstała sala pamięci Fryderyka II Wielkiego. Od XVIII w do końca II wojny światowej zamek stanowił własność wielu niemieckich rodów. Gościło w nim też wiele znamienitych postaci politycznych, m.in. Fryderyk II Hohenzollern, Fryderyk Wilhelm II, Hieronim Bonaparte. W latach 1806–07 stacjonowały tu wojska francuskie i bawarskie. Działania wojenne nie uszkodziły zamku, dopiero w 1945 roku został ograbiony i zdemolowany. Kolejnego zniszczenia dokonał pożar w 1953 roku. Odbudowy dokonano w latach 1959–63.Odkryto wówczas fragmenty obwarowań z Bastejami a w piwnicach fragmenty gotyckich murów i sklepienia. Obecnie w pałacu mieści się Dom Kultury i biblioteka (2003 r.)

Galeria:

Inne zabytki w województwie dolnośląskim:

Zamek w Prochowicach

Prochowicki zamek nad Kaczawą był rezydencją książąt legnickich. Rozbudowany w stylu renesansowym w XVI w. ufortyfikowany w XVII w. Podczas II wojny światowej uległa zniszczeniu część domu gotyckiego w północnym skrzydle zamku, w owym czasie powstała również wyrwa w południowo-wschodnim narożu czworobocznej wieży. Zachował się główny korpus zamku z XVI-XVII w. z wieżą oraz wały z bastejami. Od 1960 r. były prowadzone prace remontowe.

Kościół w Kurowie Wielkim

Poprzedni kościół w Kurowie Wielkim wzmiankowano w 1376 r. Obecny, gotycki wzniesiono w latach 1495-97 z fundacji Bernharda Gorschimko. Od ok. połowy XVI w. do 1654 r. kościół znajdował się w rękach ewangelików. Założony jest na planie jednonawowym z węższym i niższym prezbiterium oraz z wieżą od północy. Od północy w 2 poł. XVI w. dobudowano tzw. kaplicę Dalkowską, która dziś pełni rolę kruchty. Kościół w Kurowie Wielkim zawiera niezwykle bogate wyposażenie

Krzyże pokutne w Kłodzie

Dwa krzyże pokutne typu łacińskiego, wmurowane w północną elewację kościoła. Wykonane z piaskowca, z tym że prawy jest pod warstwą tynku (widoczny jest tylko jego zarys), natomiast na lewym warstwa tynku jest usunięta tylko w obr

Mury miejskie w Środzie Śląskiej

Mury miejskie w Środzie Śląskiej powstały w XIII w. kiedy to mieszczanie uzyskali zgodę króla Karola Luksemburskiego. Zostały poprowadzone wzdłuż granic miasta i połączone z zamkiem. Sam zamek obecnie nie istnieje. Do miasta prowadziły cztery bramy: Wrocławska, Świdnicka, Legnicka, oraz Rzeźnicza.

Dwór w Brzegu Głogowskim

Dwór w miejscowości Brzeg Głogowski w województwie dolnośląskim.

Pałac w Modle

Pałac powstał w latach 1564-1567 z inicjatywy Mikołaja Birbanta. Następnymi właścicielami zamku był ród Rittergów. Oni to w 1767 r. dokonali przebudowy i rozbudowy budynku. W 1869 r. następni właściciele dokonali kolejnej adaptacji i przebudowy zamku. Budowla założona była na planie prostokąta. W jej skład wchodziły trzy- i czterokondygnacyjne budynki mieszkalne z okrągłymi wieżyczkami w narożach. Po II wojny światowej zamek uległ zniszczeniu i po dziś dzień pozostaje w ruinie.

Pałac w Świniarach

Pałac w Świniarach został wybudowany przez Stolbergów w 1845 roku, na północno–wschodnim skraju wsi, w miejscu dawnego trzyskrzydłowego zamku, według projektu radcy budowlanego Fleischingera. Na poczatku XX w. mieściło się w nim sanatorium.

Zamek w Głogowie

Położony w Głogowie Zamek Książąt Głogowskich był siedzibą władców księstwa głogowskiego. W połowie XIII wieku książę Konrad I wzniósł w tym miejscu pierwszy zamek - drewnianą budowlę z murowaną wieżą, usytuowaną przy brodzie przez Odrę. Jego następca, Henryk III, zamek przebudował, włączając go w system murów obronnych, a w ciągu XIV i XV w. wybudowano trzy skrzydła. Na przełomie XV i XVI w. rezydował tutaj królewicz Zygmunt Jagiellończyk. W wiekach XVII i XVIII zamek, po kolejnych przebudowach, nabrał charakteru rezydencji pałacowej. Od r. 1742 mieli w nim siedzibę zarządcy pruscy.

Bazylika Wniebowzięcia NMP w Krzeszowie

Sanktuarium maryjne (otoczony kultem obraz "Madonna z Dzieciątkiem" z I połowy XIII wieku - najstarszy obraz maryjny w Polsce, ufundowany prawdopodobnie przez fundatora klasztoru - Bolka I i ukoronowany papieskimi koronami przez Jana Pawła II w Legnicy 2 czerwca 1997). Za prezbiterium, we wzniesionej w latach 1735–1747 kaplicy o rokokowym wnętrzu, znajduje się mauzoleum Piastów świdnickich: Bolka I i Bolka II (XIV wiek).

Zamek Świny

Wymieniono go raz pierwszy w kronice Kosmasa w 1108 r. pod nazwą Zvini in Polonia. Potem w dokumencie papieża Hadriana IV wzmiankowany jako gród kasztelański Zpini. Jest najstarszym prywatnym zamkiem na terenie obecnej Polski.

Komentarze:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

ZACZEKAJ !

Jest jeszcze tyle do zobaczenia: