Dwór w Letnicy

Zwiedzone: 9 listopada 2008

Obiekt zabytkowy

nr rej.: 518 z 30.04.1963 i z 16.03.1965

Dwór w Letnicy
listopad 2008

Położenie:

Dwór w Letnicy – 
(niem. Lättnitz), 

w północno-wschodniej części wsi, przy wyjeździe na Buchałów

, w powiecie 
zielonogórskim, 
w województwie lubuskim, 
w Polsce.

Opis:

Dwór usytuowany jest na północno-wschodnim skraju wsi, po północnej stronie lokalnej drogi z Wilkanowa do Koźli. Położony w południowej części założenia dworsko-fol­warczno-parkowego. Otoczony jest ze wszystkich stron parkiem, za którym od północnego-zachodu rozciąga się podwórze gospodarcze z częściowo zachowaną zabudową. Budynek od przeszło dwudziestu lat użytkowany jest przez artystę plastyka, jako pracowania i mieszkanie.

Budowę pierwszego założenia dworsko-folwarcznego należy wiązać z postacią Christopha von Köslitz z Buchałowa – męża Margaret von Knobelsdorff, który w 1569 roku otrzy­mał Letnicę (niem. Lattnitz) w lenno. 20 grudnia 1601 roku część wsi z górnym folwar­kiem i nowym dworem przejął po jego śmierci Hans. W roku 1685 najmłodszy syn Han­sa – Max von Köslitz sprzedał niedochodowy majątek za dziesięć tysięcy talarów Hanso­wi von Schenkendorf. Bezdzietny von Schenkendorf testamentem z dnia 30 czerwca 1692 roku ustanowił spadkobiercami dóbr letnickich braci Hansa i Sigmunda von Diebitsch z Narthen. W roku 1733, po spłaceniu brata, Hans Diebitsch przebudował renesansowy dwór, nadając mu formę barokową. Prace zakończono w 1735 roku, o czym świadczy zachowany do dziś na fasadzie kartusz herbowy rodziny von Diebitsch, opatrzony napisem „H E F V D 1735” (oznaczający inicjały Hans Ernst Freiherr von Diebitsch). We władaniu rodziny von Diebitsch Letnica była do roku 1797, gdy kupił ją Bojanowski z No­wego Kisielina. Od 1805 do 1930 roku dobra letnickie posiadała rodzina von Knobels­dorff, a po nich rodzina von Blomberg. W 2. poł. XIX wieku przekształcono bryłę, elewację i część wnętrz.

Dwór wzniesiony w 2. poł. XVI wieku w renesansowym stylu, przebudowany w 1735 roku otrzymał formę barokową. Dwukondygnacyjny budynek założony na planie pro­stokąta, nakryty był dachem łamanym. Dolną połać dachu przepruwały wystawki okien­ne. Elewację frontową w układzie wertykalnym dzieliło siedem osi. Trzy osie umieszczo­ne w centralnej części fasady akcentował bogato zdobiony pseudoryzalit. W kondygnacji przyziemia ujęty był on boniowanymi pilastrami, zakończonymi na wysokości piętra gło­wicami oraz wieńczącą go w partii dachu attyką. Dzisiejszą klasycystyczną formę dworu ukształtowała ostatecznie przebudowa przeprowadzona w latach 80. XIX stulecia. Zmie­niono wówczas wewnętrzny układ pomieszczeń oraz wygląd zewnętrzny obiektu. Zlikwi­dowano dach mansadrowy, wprowadzając w jego miejsce dwuspadowy z naczółkami. Szczyt pseudoryzalitu zastąpiono tympanonem. Przed głównym wejściem do budynku dostawiono przedsionek, którego górna partia stanowi balkon. Nad drzwiami prowadzą­cymi na balkon pozostawiono kartusz herbowy z motywami panoplii oraz herbem rodzi­ny von Diebitsch. Na elewacjach pozostawiono obramienia okienne i bonie w kondygna­cji przyziemia. Tak ukształtowany obiekt przetrwał bez większych zmian do dziś. Pozostałe elewacje posiadają skromniejsze podziały i detal, występujący w narożnikach w formie bo­niowania. Wewnątrz budowli w przyziemiu znajdują się pomieszczenia przekryte sklepie­niami krzyżowymi i w piwnicach przesklepione kolebkowo. W części pomieszczeń odkryto barokowy wystrój malarski ścian.

Po zakończeniu II wojny światowej majątek przejął Skarb Państwa, oddając go w użytkowanie PGR. Do lat 60. XX stulecia w dworze mieściła się gminna szkoła podstawowa i biura PGR. Przez kolejne dwadzieścia lat obiekt pozostawał niezagospodarowany. Zdewastowany budynek wyremontowano w latach 1982-1985 i przeznaczono na mieszkanie społecznego opiekuna zabytków. Obecnie stanowi on własność Gminy Świdnica i pozostaje w użytkowaniu Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Świdnica.

na podstawie

lwkz.pl

Opis powstał na podstawie:

Letnica - Dwór
Zobacz

Galeria:

Inne zabytki w województwie lubuskim:

Komentarze:

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

ZACZEKAJ !

Jest jeszcze tyle do zobaczenia: