Pałac w Trzebiechowie

Zwiedzone: 25 kwietnia 2021

Obiekt zabytkowy

nr rej.: 212 z 27.03.1961

Pałac w Trzebiechowie
kwiecień 2021

Położenie:

Pałac w Trzebiechowie – (niem. Trebschen), w centrum miejscowości, w powiecie zielonogórskim, w województwie lubuskim, w Polsce.

Opis:

Rycerskie dobra w Trzebiechowie od XV wieku do 1724 roku należały do rodziny Trosch­ke. Ich staraniem w XVI lub XVII wieku powstał tutaj dwór, w miejscu dzisiejszego pała­cu. W 1724 roku majątek został zlicytowany i przeszedł na własność Henryka Reuss-Schle­iz i od tej pory, aż do II wojny światowej, miejscowość należała do rodziny von Reuss, wy­wodzącej się z linii Plauen.

Pewne prace budowlane przy renesansowym dworze prowadzone były w pierwszej połowie XIX wieku. Ich zakres był zapewne skromny, bo dziedzice mieszkali wówczas poza Trze­biechowem. W latach siedemdziesiątych osiadł tutaj kolejny Henryk Reuss (imię to było w rodzinie powielane) i on w 1876 roku rozpoczął prace związane z przekształceniem dwo­ru w rezydencję. Skrzydło boczne dobudowane zostało w 1902 roku, staraniem kolejne­go członka rodu.

Trzebiechowski zespół pałacowo-parkowy w obecnym kształcie powstał w nurcie francu­skiej architektury rezydencjonalnej XVIII wieku. Posiada on nie tylko charakterystyczną dla tego typu założeń architekturę, ale i całość rozplanowania z pałacem w centrum i roz­mieszczonymi na jego osiach ogrodem, placem i dziedzińcem. Również w ukształtowa­niu fasady należy dopatrywać się proweniencji we francuskiej barokowej architekturze re­zydencjonalnej.

Pałac założony jest na planie litery „L”, z czworobocznymi wieżami przy północnym boku i w skrzydle południowym. Rozczłonkowaną bryłę tworzą cztery odmienne segmen­ty zróżnicowane formą i gabarytem. Akcenty pionowe tworzą sylwetki wież oraz wynie­sione ponad kalenicę nakrycie partii pseudoryzalitów. Obiekt jest w całości podpiwniczo­ny, w obu skrzydłach dwukondygnacyjny, nakryty dachami mansardowymi, wieże namio­towymi. Trzynastoosiowe elewacje głównej części rozczłonkowane zostały – wysuniętymi z lica – wyższymi ryzalitami pozornymi oraz boniowanymi pilastrami, a w poziomie – par­tią cokołu i profilowanymi gzymsami – kordonowym i wieńczącym. Rozstawione w syme­trycznym układzie okna, prostokątne, z wyjątkiem ryzalitów, gdzie występują też zamknię­te półkoliście (piętro), mają obramienia z kluczem oraz nadproża w postaci odcinka pro­filowanego gzymsu. Wejście główne w trzyosiowej partii ryzalitu fasady oraz flankujące je okna otrzymały oprawę plastyczną w postaci pilastrów. W partii pierwszego piętra, nad wejściem, znajduje się balkon i trzy okna typu porte-fenêtre, ujęte pilastrami. Wchodzą­ca w partię dachu trzecia kondygnacja zwieńczona jest malowniczą wystawką, wyniesioną w poziom hełmowego nakrycia partii ryzalitów. Elewacja ogrodowa ukształtowana jest po­dobnie, z wyjątkiem górnej części, gdzie występuje jedno duże okno.

Zespół pałacowo-parkowy w Trzebiechowie, w skład którego wchodzą: pałac w stylu rezy­dencji francuskich (siedziba szkoły), park dworski w stylu angielskim, położony wokół pa­łacu, a także zabytkowa oficyna z początku XIX wieku – siedziba Urzędu Gminy oraz daw­na ujeżdżalnia – obecnie hala sportowa – są własnością Urzędu Gminy Trzebiechów.

Pałac posiada reprezentacyjną bramę wjazdową na osi pałacu, której projekt wykonał osobiście książę Henryk VII. Umieszczono na niej stojące na tylnych łapach lwy, które trzymają herby księcia Henryka VII i jego małżonki księżnej Marii Aleksandriny oraz dwie daty 1876 i 1901 rok.
Pałac wystawiony na sprzedaż w zamian za wybudowanie nowego Zespołu Edukacyjnego (Gimnazjum, Szkoła Podstawowa, Przedszkole) /2019/

na podstawie

LWKZ

Opis powstał na podstawie:

Trzebiechów - Pałac
Zobacz

Galeria:

Film

Pałac w Trzebiechowie

Inne zabytki w województwie lubuskim:

Komentarze:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

ZACZEKAJ !

Jest jeszcze tyle do zobaczenia:

Ostatnio dodane:

Losowe wpisy: