Zamek Rheinstein

Zwiedzony: 22 września 2002

Trechtingshausen, DE
7°C
Overcast clouds
Zamek Rheinstein
wrzesień 2002

Położenie:

Zamek Rheinstein – 

na wzgórzu nad Renem, na południe od miejscowości Trechtingshausen, 

w powiecie 

Mainz-Bingen, 

w landzie Nadrenia–Palatynat, 

w Niemczech.

Opis:

Około 900 roku został wybudowany zamek będący królewską komorą celną. Wymienia się go także, jako Vogtsburg (zamek namiestnika). Cesarz Otto II podarował go arcybiskupstwu Moguncji. Między XI i XII wiekiem został przebudowany na zamek ochronny przez arcybiskupów i książąt–elektorów Moguncji. Swój historyczny punkt kulminacyjny zamek osiągnął w czasie pobytu niemiecko rzymskiego cesarza Rudolfa Habsburga (1282 – 1286). Cesarz przebywał tu do czasu sądu rycerzy rozbójników znad Renu (z zamku Reichenstein i Sooneck). Rudolph użyczył zamkowi nazwę „Königstein” (Królewska skała) i mówił o wyniosłości i powołaniu szlachetnego niemieckiego rycerstwa. Od XIV do XVII wieku zamek był nadany arcybiskupom z Mainz jako lenno.

Właściciele i lennicy zamku:

 • 1323 – Mathias, graf z Bucheneck (arcybiskup Moguncji)
 • 1348 – Kuno von Falkenstein (arcybiskup Moguncji)
 • 1409 – Johann von Nassau nadaje zamek w lenno dla tajnego radcy Johanna z Selheim i Königstein.
 • 1459 – książę elektor Dieter von Isenburg nadaje zamek w lenno wraz z wsią Assmannshausen dla Volperta von Dres.
 • 1572 – zamek zostaje przekazany z wszystkimi należącymi do tego dobrami dla „Mainzera Domcustus” i podkomorzemu Antonowi von Wiltberg. Domcustus nie może utrzymać zamku gospodarczo. Zamek stopniowo chylił się ku upadkowi, jednak do śmierci von Wiltbergów był ich rezydencją.
 • 1779 – po wielu latach, gdy ruina pozostała niewykorzystywana, przeszła w posiadanie tajnego doradcy J. von Eys. Zbył on mury za 4 Laubtalary (!) dla radcy stanu H. von Goll.
 • 1823 – 31 marca zamek kupuje Fryderyk Wilhelm Ludwig, królewski książę Prus. Książę był bratankiem króla Fryderyka Wilhelma III i królowej Luizy.
 • 1825-1829 – dokonano odbudowy. Książę Fryderyk nazywał odtąd zamek „Rheinstein”.
 • 1842 – zamek stał się ulubionym miejscem pobytu księcia. Przyjął tu na przykład królową Anglii, carycę Rosji, a także wzniósł kaplicę z grobami rodzinnymi.
 • 1863 – po śmierci Fryderyka zamek Rheinstein otrzymał w spadku jego syn Georg książę Prus.
 • 1902 – zamek dziedziczy Heinrich książę Prus, brat cesarza Wilhelma II.
 • 1929 – nową właścicielką zostaje małżonka Heinricha, Irene von Hessen und Rhein.
 • 1953 – ostatnią posiadaczką z niemieckiej arystokracji zostaje księżna Barbara von Hessen und Rhein, księżna Meklemburgii.
 • 1975 – zamek staje się prywatną własnością śpiewaka operowego Hermanna Hechera. Po 19 latach (!) prac renowacyjnych zamek znowu zaświecił starym połyskiem.

Galeria:

Inne zabytki w landzie Nadrenia–Palatynat:

Zamek Trifels

Do najokazalszych i najwarowniejszych zamków niemieckich należy rodowe gniazdo Staufów - zamek Trifels. Według źródeł historycznych ten potężny zamek zbudowany został w 1113 roku. Okresem jego rozbudowy i wspaniałości były czasy panowania Fryderyka I Barbarossy z rodu Staufów oraz - przede wszystkim - cesarza Fryderyka II (pierwsza połowa XIII w.).

Zamek Drachenfels

Zamek Drachenfels położony jest na tak samo zwanej skale piaskowca długiej na 150 m. i szerokiej na 368 m. Najwyższa część skały została dawniej rozbudowana i powstał donżon. Z powodu jej obecnego wyglądu nazywana jest "zębem trzonowym".

Zamek Diemerstein

Zamek Diemerstein wymieniany jest w dokumentach w roku 1216 (Rudegar z Diemarstein, pierwszy szlachcic z zamku). Rok później opisani są szlachcice Männern Nebelung i Rüdiger von Dymarstein, zawikłani w finansowy spór z klasztorem Otterberg. Zadaniem władców Diemerstein była między innymi ochrona dróg od Frankenstein po Kaiserslautern.

Zamek Rietburg

Zamek Rietburg koronuje porośnięty lasem wierzchołek ponad pałacem Villa Ludwigshöhe. Poniżej leży wioska winiarska - Rhodt z wieloma idyllicznymi domkami. Do zamku można dojść pieszo jak i dojechać wyciągiem krzesełkowym, którego dolna stacja znajduje się nieopodal pałacu Villa Ludwigshöhe.

Zamek Lichtenstein

Zamek Lichtenstein zbudowany został około 1200 roku i należał do systemu obronnego Staufów. Chronił drogą łączącą Kaiserslautern ze Spirą. Był siedzibą rodową tak samo nazywanej rodziny – von Lichtenstein.

Krzyż kamienny w Harthausen

Krzyż pokutny w Harthausen położony na wschód od miejscowości, przy drodze rowerowej biegnącej równolegle do rzeki Modenbach, na wschód od słupa energetycznego, około 8 m w polu. Wykonany z piaskowca z żwirowymi inkluzjami, o wymiarach 98 x 82 x 19 cm. Według tradycji leżą tutaj żołnierze polegli w czasie bitwy z 15 listopada 1703 roku w Speyerbach, pochowani przez okolicznych chłopów w kilku zbiorowych mogiłach. Wcześniej w rejonie Speyer, Dudenhofen, Hanhofen, Harthausen, Schwegenheim istniało więcej krzyży, które związane były z bitwą pod Spayerbach.

Mury obronne w Landau

Miasto zostało założone w 1260 r. przez grafa Emicha IV von Leiningen–Landeck. Stanowiło dodatkową ochronę jego zamku Landeck. Prawa miejskie otrzymało w 1274 r. od króla Rudolfa I von Habsburg. Położone było w rozlewiskach rzeki Queich i otoczone nieregularnym prostokątem murów obronnych, wzmocnionych 25 wieżami.

Kaiserpfalz w Kaiserslautern

Kaiserpfalz lub Königspfalz (z niem. Pałac cesarski) – ogólna nazwa dla wszystkich zamków i pałaców (oraz wczesnośredniowiecznych palatiów) w Świętym Cesarstwie Rzymskim, które spełniały rolę siedziby i miejsca wykonywania władzy cesarza. Kaiserpfalz w Kaiserslautern wybudował cesarz Fryderyk I Barbarossa w latach 1152-58.

Zamek Schlössel

Zamek Schlössel ma swój początek w czasach Karolingów jako Flichfeste z końca IX w. Mury obronne obejmują teren około 220 x 100 m. i przypuszczalnie nie były używane. W połowie XI w. wzgórze zostało wyrównane i powstał zamek Schlössel. Mury obwodowe stanowiły wówczas rodzaj przedzamcza.

Zamek Modeneck

Modeneck (Meistersel - Dom Mistrzów lub Pałac Modenbacher) jest jednym z najstarszych zamków Pfalz'u, wybudowanym przypuszczalnie już w czasach dynastii salickiej (XI w.). Położony jest na przełęczy między dolinami Modenbacher i Ramberg. W czasie Wojny Trzydziestoletniej został zniszczony i pozostał ruiną. W dobrym stanie zachowały się resztki folwarku, fosy, zamek dolny i pozostałości zamku górnego. Na uwagę zasługują wydrążone w skale pomieszczenia na zamku górnym i zamkowa cysterna na wodę.

Komentarze:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

ZACZEKAJ !

Jest jeszcze tyle do zobaczenia: