Zamek Nanstein

Zwiedzony: 14 kwietnia 2002

,
0°C
Zamek Nanstein
kwiecień 2002

Położenie:

Zamek Nanstein – 

na wzgórzu (330 m n.p.m.) górującym ponad miastem Landstuhl, 

w powiecie 

Kaiserslautern, 

w landzie Nadrenia–Palatynat, 

w Niemczech.

Opis:

Wysoko ponad miastem Landstuhl, na ostrodze skalnej gór Kahlenberg trzyma straż zamek Nanstein. Będący początkowo umocnionym grodem położonym powyżej drogi komunikacyjnej z Metz przez Saarbrücken, Kaiserslautern do Worms i Speyer, był częścią staufickiego systemu obronnego w zachodniej części królestwa. Zamek zbudowany w 1162 roku miała za zadanie ochronę cesarskiego palatynatu w Lautern (Kaiserslautern) i był siedzibą tak samo zwanych zarządców. W XIV wieku miasto i zamek otoczone zostały wspólnym murem. Wiek XIV przyniósł też częste zmiany właścicieli zamku, m.in. hrabiowie Zweibrücken – Bitch, Altenbamberg, Kyrburg, Leiningen, Sponheim i Hohenberg. Od 1518 roku jedynym właścicielem zostaje Franz von Sickingen. Po dokonaniu dużej rozbudowy zamku umiera w 1523 roku podczas oblężenia i zniszczenia zamku przez Kurpfalz, Kurtier i Hessen. W 1543 roku jego spadkobiercy otrzymali zamek w lenno i 20 lat później rozpoczęli ponowną rozbudowę. W latach 1590 – 95 przeprowadzono ostatnie prace renowacyjne. Ta w znacznej części renesansowa budowla zniszczona została w 1668 roku podczas sporu z Kurpfalz, a w 1689 roku definitywnie zburzona przez wojska francuskie. Von Sickingen (od 1773 roku hrabiowie) byli właścicielami aż do Rewolucji Francuskiej. W latach 50 i 60 XIX wieku przeprowadzono pierwsze prace wykopaliskowe i konserwatorskie przez Państwowy Zarząd Pałaców Rheinland Pfalz.

Jako typowa dla Pfalzu zamkowo – pałacowa budowla, zamek górny wznosi się na potężnej skale piaskowca, otoczony zamkiem dolnym, przedzamczem, piwnicami, budynkami mieszkalnymi i rzemieślniczymi dającymi schronienie i służącymi do obrony. Od strony góry (strony natarcia) znajduje się monumentalny, trzy piętrowy bastion (górne piętro odrestaurowano w 1983 roku) ze sklepionymi łukowo piwnicami w podziemiach. Od zachodu (lewa strona) zamyka bastion „Kleine Rondell” (XVI w.) z bramą wejściową, powyżej znajduje się jeszcze jeden bastion. Obecnie rosną tam drzewa. Na przedzamczu (od północy) znajduje się zejście do miasta, taras widokowy i gospoda. W wąskiej części wschodniej (między bastionem a przedzamczem) znajdują się ruiny gotyckiej kaplicy i budynku mieszkalnego. Wzniesiony na skale i w jej wnętrzu zamek główny zawiera w sobie części pochodzące z XV i XVI wieku. Dziedziniec znajduje się w połowie wysokości skały od południa, na którym znajduje się fontanna Sickinger’ów (XVI i XIX wiek). W czasie lata zapełnia się widzami podczas wystawianych sztuk pod gołym niebem. Od wschodniej strony (gdzie mieści się obecnie scena) znajduje się wspaniały mur osłonowy (XII/XVI wiek). W leżącej pod nim ogromnej piwnicy znajdowała się poprzednio jadalnia i kuchnia. Od strony północnej (miasta) w wysokiej skale wykuto imponująca komorę – grobowiec Franza von Sickingens. Powyżej przechodząc przez sklepione pomieszczenia i po schodach wychodzi się na platformę widokową, na której sterczy samotna wieżyczka strażnicza.

Galeria:

Inne zabytki w landzie Nadrenia–Palatynat:

Zamek Berwartstein

Zamek Berwartstein jest jednym z nielicznych zamków, które zostały ponownie odbudowane i zamieszkałe. Pierwsza wzmianka o zamku pochodzi z roku 1152, kiedy książę Fryderyk I Barbarossa przekazał posiadłość biskupowi ze Speyer - Georg'owi. Następni właściciele rodzina von Berwartstein trudnili się rozbojem, w wyniku czego w roku 1314 zamek został zajęty przez wojska ze Straßburga i Hagenau. Następnie w roku 1347 zamek przeszedł w posiadanie klasztoru benedyktynów z Weißenburg.

Krzyż kamienny w Schwegenheim

Krzyż kamienny w Schwegenheim położony jest w lesie, około 300 metrów na wschód od drogi na Gommersheim. Wykonany jest z piaskowca o wymiarach 80 x 55 x 23 cm. Według napisu spoczywają tutaj szczątki żołnierzy poległych 15 listopada 1703 roku w bitwie koło Speyerbach, zakopane tutaj przez rolników z okolicznych wsi. Z tego samego powodu postawiono również inne kamienne krzyże w okolicznych gminach.

Pałac Haardter Schloss

Ta pałacopodobna villa powstała w 1875 roku, zbudowana przez dr Augusta Ritter von Clemm, współzałożyciela firmy BASF, na obszarze dawnego zamku Winzingen. Po najróżniejszych perypetiach w historii pałac pozostaje nadal w rekach prywatnych. W latach 1928-1971 prosperował tu kurort i dom wypoczynkowy, później hotel i restauracja. W roku 1971 został zakupiony przez obecnego właściciela. W 2002 roku poddany został gruntownej renowacji i mieści się w nim tylko mały pensjonat.

Zamek Wachtenburg

Zamek pochodzi prawdopodobnie z XII wieku i został wybudowany tak samo prawdopodobnie przez Konrada von Hohenstaufen. Pierwsza autentyczna wzmianka o zamku pochodzi z 1257 roku. W 1471 roku został przez księcia elektora Friedricha I zniszczony i później tylko częściowo odbudowany. W roku 1689 została wysadzona połowa donżonu przez wojska francuskie.

Zamek Lichtenstein

Zamek Lichtenstein zbudowany został około 1200 roku i należał do systemu obronnego Staufów. Chronił drogą łączącą Kaiserslautern ze Spirą. Był siedzibą rodową tak samo nazywanej rodziny – von Lichtenstein.

Zamek Altleiningen

Podczas gdy gmina Altleiningen rozciąga się w dolinie wzdłuż rzeczki Eckbachs na wysokość 300 m n.p.m., zamek został wybudowany na wierzchołku wysokiej na 400 m góry, która wznosi się nad lewym brzegu Eckbach. Nazwa powstała – tak jak położonego pięć kilometrów na północny-wschód siostrzanego zamku Neuleiningen – od frankońskiego rodu szlacheckiego Leininger, do których wówczas należał kraj Leininger.

Wieża Bismarcka w Bad Dürkheim

36-metrowa wieża widokowa, bez misy ogniowej, na planie prostokąta o wymiarach 16.70 m x 14,00 m. Monumentalny budynek został zbudowany w stylu zamku neoromańskiego i ma pewne elementy secesyjne.

Zamek Grossbundenbach

Zamek był wybudowany przypuszczalnie około 1200 roku przez hrabiów von Saarwerden. Budowla wielokrotnie zmieniała posiadaczy, którymi byli m. in. hrabiowie von Veldenz, Boos von Waldeck, rodzina Stein i książęta Zweibrücken. W czasie wojny trzydziestoletniej zamek został zniszczony i w 1813 r. rozebrany.

Klasztor Limburg

Klasztor Limburg - dawny klasztor zbudowany w stylu romańskim prawdopodobnie w IX wieku w pobliżu miasta Bad Dürkheim na obrzeżu Lasu Palatynackiego, w Nadrenii-Palatynacie w Niemczech. Wcześniej znany jako opactwo "Pod Świętym Krzyżem" niem. "Zum heilgen Kreuz".

Zamek Beilstein

Zamek Beilstein po raz pierwszy był wzmiankowany w dokumentach z 1234 roku, kiedy to król Heinrich VII wyraźnie zezwolił na odbudowę "castrum Bylenstein". Poprzedni zamek mógł być wzniesiony w połowie XII w. przez księcia Friedricha II von Schwaben. Ponadto od 1185 roku istniał ród ministeriałów nazywających się tak samo jak ta twierdza.

Komentarze:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

ZACZEKAJ !

Jest jeszcze tyle do zobaczenia: