Zamek Hohenzollern

Zwiedzony: 3 lutego 2002

Rate limit exceeded, please try again in few seconds.
Zamek Hohenzollern
luty 2002

Położenie:

Zamek Hohenzollern – 

w pobliżu miejscowości Hechingen, 

w powiecie 

Zollernalb, 

:, 

w Niemczech.

Opis:

Ród Hohenzollern po raz pierwszy został wspomniany w 1061 roku. W roku 1267 wymieniona została ich siedziba Castro Zolre, której wygląd, rozmiar i wyposażenie pozostaje nieznane. Przypuszcza się, że zamek został wybudowany już w pierwszej połowie XI wieku. W tym czasie musiał już być urządzony bogato i z przepychem. W współczesnych mu źródłach opisywany jest jako „korona wszystkich zamków w Szwabii” i chwalony jako „das vesteste Haus in teutschen Landen”. W 1423 roku został jednak całkowicie zniszczony.

Od 1454 roku powstaje drugi zamek Hohenzollern, większy i bardziej przygotowany do obrony. Później w czasie wojny trzydziestoletniej zamek został natychmiast przekształcony w twierdzę, mimo to wielokrotnie zmieniał właścicieli. Na zamku nie prowadzono jednak potrzebnej konserwacji w wyniku czego znacznie podupadł tak, że na początku XIX w. pozostawał już ruiną.

W roku 1819 następca tronu Friedrich Wilhelm von Preussen postanowił odbudować siedzibę rodową domu Hohenzollern. Później, jako król Friedrich Wilhelm IV. napisał w liście z 1844 roku: „Wspomnienie z roku 19 jest niezmiernie miłe i jak piękny sen, zwłaszcza zachód słońca, który żeśmy z zamkowego bastionu widzieli, …teraz mam jedno młodzieńcze marzenie – pragnienie, by Hohenzollern zobaczyć znowu zamieszkałym…”

Od 1850 roku rozpoczął urzeczywistniać swoje pragnienia i stworzył jeden najbardziej imponujących zamków Niemiec w stylu nowogotyckim. Składa się on z wielu wież i budowli obronnych, będąc arcydziełem architektury wojennej XIX wieku. Uzupełnienie go cywilnymi elementami architektonicznymi nadało mu szczególny urok. Położenie zamku na najpiękniejszej górze Szwabii jest bardzo malowniczym zjawiskiem.

Książę Prus Ludwik Ferdynand zostawił zamek w 1952 wraz z artystycznie cennymi i znaczącymi dla historii Prus przedmiotami oraz królewskimi klejnotami. Szczególna uwaga, obok obrazów wybitnych malarzy (Honthorst, Pesne, von Werner, von Lenbach, Laszlo), należy się złotym i srebrnym wyrobom z XVII i XIX wieku.

Trzęsienia ziemi w roku 1970 i 1978 spowodowały znaczne uszkodzenia. Wszystka prace konserwacyjne, rozbudowy i przebudowy na zamku muszą być samofinansowane.

Galeria:

Inne zabytki ::

Pałac w Karlsruhe

Pałac w Karlsruhe zbudowany został w 1715 roku jako rezydencja margrafa Karla Wilhelma von Baden-Durlach. Budynek zostaje wzniesiony częściowo z drewna i już w 1746 roku musiał być odrestaurowany. Drewniane konstrukcje podczas przebudowy zostały zastąpione kamieniem.

Zamek Enzberg

Zamek Enzberg leży na odnodze górskiej powyżej miasta. Resztki budowli obronnej opasane jest dwumetrowym murem na terenie której położone są wodociągi miejskie i wielu posesji prywatnych. Abstrahując od tego można jeszcze znaleźć w małym lasku z tyłu posesji prywatnych wiele wartościowych pozostałości zamku. Obszar ten należy prawdopodobnie do miasta. Reszta została w rekach prywatnych zamieniona na małe ogrody i tarasy. W części należącej do miasta zachowana została największa część zamku będąca zamkiem głównym.

Kaiserpfalz w Bad Wimpfen

Kaiserpfalz lub Königspfalz (z niem. Pałac cesarski) – ogólna nazwa dla wszystkich zamków i pałaców (oraz wczesnośredniowiecznych palatiów) w Świętym Cesarstwie Rzymskim, które spełniały rolę siedziby i miejsca wykonywania władzy cesarza. Siedziby te miały za zadanie utrzymywać ekonomicznie cesarza i jego orszak, w czasie jego pobytu w danym miejscu. Zarząd Kaiserpfalzami sprawowali palatyni.

Zamek Hohennagold

Pierwszy zamek Hohennagold został zbudowany przez hrabiów Nagold (od 1145 r. palatynów Tübingen) około 1100 r. W latach 1153-1162 zamek został znacznie rozbudowany. W połowie XIII wieku zamek przechodzi w posiadanie grafów von Hohenberg. Jedna z linii tego rodu mianowała się w przyszłości hrabiami von Nagold i przebudowała zamek w XIII i XIV w. na swą rezydencję.

Pałac Weinheimer Schloss

Pałac w Weinheim jest dawnym pałacem książąt Kurpfalzu a obecnie siedzibą zarządu miasta Weinheim. Książęta elektorowie Ruprecht III i później Ludwig III kupili w 1403 i 1423 roku w Weinheim różne przyległe posiadłości, aby wykorzystywać je, jako obóz i sporadyczne jako schronienie. Władcy Kurpfalzu zatrzymywali się od czasu do czasu w czasie posiedzeń w tamtejszych budynkach.

Zamek Mandelberg

1287 - Pierwsza udokumentowana wzmianka o zamku. Właścicielem był Müller von Mandelberg. 1385 - Zamek kupuje graf Wolf von Eberstein. 1389 - Murgrabia Rudolf von Baden zostaje właścicielem zamku. W ten sposób zamek zostaje lennem Badenii.

Zamek Reichenstein

Na rycinie z XVII w. widoczny jest jeszcze zamek w ruinie. W chwili obecnej widoczne są tylko resztki murów. Założenie zamkowe ma plan prawie prostokątny, od strony grzbietu górskiego znajduje się fosa. Tarasy na zboczu powstały dopiero w XX w.

Zamek Neuburg

Z zamku, który znajduje się w miejscowości pozostały jeszcze tylko fosa i resztki murów obronnych i obwodowych bardzo znikomej grubości. Wyglądają one jak resztki ogrodzenia oddzielające obszar zamku od świata zewnętrznego. Nie wiadomo dlaczego mury nie uległy zniszczeniu i wydaje się, że nie pochodzą z czasów współczesnych zamkowi. Szeroka fosa oddziela zamek od parkingu samochodowego i grzbietu górskiego tak, że jeszcze dzisiaj żeby dostać się na zamek trzeba przejść naokoło przez most i bramę. Istnieje tylko kilka źródeł, które przypuszczają, że palatium zostało włączone w zamek, bądź zamek wzniesiony został na murach palatium.

Zamek Wehrstein

Zamek Wehrstein to ruina zamku górskiego położonego na szczycie wzgórza nad miejscowością Fischingen, koło Sulz am Neckar, w powiecie Rottweil, w Badenii-Wirtembergii, w Niemczech.

Zamek Lichtenstein w Badenii Wirtembergii

Zamek Lichtenstein w Badenii Wirtembergii położony jest w Szwabskich Albach na wzgórzu o wysokości 817 m n.p.m., ponad doliną Echaz, małemu dopływowi Necker, wciętemu w dolinę na głębokość 250 metrów. Około 500 metrów na południowy-wschód od pałacu znajdują się resztki średniowiecznego zamku Alt-Lichtenstein, który został zniszczony w XIV wieku w Szwabskiej wojnie miast (Schwäbischen Städtekrieg (1387–1389)).

Komentarze:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

ZACZEKAJ !

Jest jeszcze tyle do zobaczenia: