Ruina kościoła we Wróblinie Głogowskim

pw. św. Heleny

Zwiedzone: 28 grudnia 2013

Obiekt zabytkowy

nr rej.: A/1557/375 z 18.12.1963

Ruina kościoła we Wróblinie Głogowskim
grudzień 2013

Położenie:

Ruina kościoła we Wróblinie Głogowskim – (niem. Fröbel), w opuszczonej miejscowości, w powiecie głogowskim, w województwie dolnośląskim, w Polsce.

Opis:

Wróblin Głogowski został wyludniony z powodu bliskiego sąsiedztwa Huty Miedzi Głogów. Obecnie znajduje się w granicach administracyjnych Głogowa i zamieszkuje go jedna rodzina. Ruina kościoła we Wróblinie Głogowskim pw. św. Heleny stoi w południowej części wysiedlonej wioski.

Interesujący obiekt, z bardzo ciekawym wnętrzem, mogącym pomieścić zapewne kilkanaście osób.

Jest to budowla klasycystyczna, salowa, wybudowana w 1810 roku z cegły. W 1964 roku została odnowiona dzięki mieszkańcom Wróblina Głogowskiego, co upamiętnia tablica we wnętrzu. Od zachodu znajduje się wieża. Świątynia jest obecnie nieużytkowana i coraz bardziej niszczeje. Wnętrze budowli jest bardzo zdewastowane.

Galeria:

Panoramy sferyczne 3D: