Kościół w Borowie Polskim

pw. św. Klemensa

Zwiedzone: 5 sierpnia 2000

Obiekt zabytkowy

nr rej.: 291 z 12.04.1961

kościół w borowie polskim
styczeń 2008

Położenie:

Kościół w Borowie Polskim – (niem. Windichborau), w południowej części wsi, w powiecie nowosolskim, w województwie lubuskim, w Polsce.

Opis:

Nieopodal zamku na wzgórzu otoczonym murem stoi kościół w Borowie Polskim pw. św. Klemensa. Późnogotycki, salowy, wybudowany z kamienia polnego i cegieł. Według tradycji kościół istniał tu już przed 1414 rokiem, kiedy to obecny został wzniesiony na jego miejscu z fundacji czterech braci Nickela, Günthera, Heinricha i Clemensa von Rechenberg. Na wieży kościelnej były zawieszone dwa dzwony. Pierwszy z nich został ufundowany w 1510 roku przez ród von Rechenbergów. Średnica dzwonu 80 cm. Drugi dzwon Ave Maria o średnicy 57 cm. Gruntownej przebudowy kościoła dokonano ok. połowy XVI w. dostawiając kwadratową wieżę i zakrystię. W latach 1559–1629 kościół należał do protestantów.

W XVII w. jezuici wznoszą od strony północnej kościoła kaplicę pw. św. Anny. Liczne gotyckie rzeźby z wyposażenia kaplicy znajdują się w Muzeum Ziemi Lubuskiej.

na podstawie

Wikipedii

Opis powstał na podstawie:

Kościół św. Klemensa w Borowie Polskim
Zobacz

Galeria:

Panoramy sferyczne 3D: