O stronie

Na stronie znajdują się fotografie zabytków zwiedzonych w latach 1999-2006.

Obejmują swym zasięgiem głównie Niemcy i Polskę, częściowo Francję oraz Egipt.

Zapraszam do zwiedzania.

Regiony we Francji:

Regiony w Egipcie: